Bescherming van jouw persoonsgegevens
Privacy statement

Bescherming van jouw persoonsgegevens

Onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Voigt Travel b.v., Amsterdamsestraatweg 15E, 1411 AW Naarden. Voigt Travel b.v. staat ingeschreven bij de KvK onder nummer: 33221885 en is geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Contactgegevens voor privacy gerelateerde vragen: info@voigt-travel.nl

Wij respecteren jouw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van je verzamelen en voor welke doeleinden, kun je hieronder lezen.

Het doeleinden en gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de uitvoering van de door jou gevraagde dienst. Dat kan bijvoorbeeld het aanvragen van een magazine zijn of het maken van een reservering. De door jou verstrekte gegevens worden ook opgeslagen in het klantenbestand van Voigt Travel. Wij gebruiken deze gegevens om:

  • Het kunnen toesturen van een magazine
  • Het kunnen reageren op een vraag va het contactformulier
  • Het maken van een reservering
  • Relatiebeheer zodat wij je in contactmomenten gericht van dienst kunnen zijn
  • Marketingactiviteiten, zodat wij je gericht aanbiedingen kunnen sturen
  • Het inzichtelijk maken van het website gebruik
  • Het ontwikkelen van producten en diensten
  • Het genereren van gerichte reclameaanbiedingen

Wanneer je gegevens van andere personen aan ons verstrekt - bijvoorbeeld voor een reservering -, dan wordt je gevraagd hiervoor toestemming te krijgen van de desbetreffende personen.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voigt Travel b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De gegevensopslag en verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met Voigt Travel b.v.

Cookies

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Voigt Travel b.v. gebruikt alleen noodzakelijke, analytische en advertentie cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. De analytische en advertentie cookies worden 26 maanden opgeslagen. Je kunt de cookie voorkeuren in jouw browserinstellingen of via het cookiebeleid op onze website wijzigen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Voigt Travel b.v. verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, bijvoorbeeld met een luchtvaartmaatschappij of rederij als onderdeel van een geboekte reis, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Voigt Travel b.v. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor het uitwisselen van gegevens met onze website maken wij bijvoorbeeld gebruik van encryptie (https) en onze database is beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@voigt-travel.nl.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Mits wij de overeenkomst, zoals het uitvoeren van een geboekte reis, het toesturen van een magazine of het reageren op een vraag, etc., kunnen blijven uitvoeren. Je kunt een verzoek hiertoe indienen via info@voigt-travel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Voigt Travel b.v. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in dit privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Noorderlicht App

Na het boeken van een winterse reis krijg je van ons de inloggegevens van de Noorderlicht App, die je tijdens je reis kunt gebruiken om het noorderlicht in de gaten te houden. Uiteraard doen wij er in de Noorderlicht App alles aan om je persoonlijke gegevens en je recht op privacy te beschermen. Hier vind je de privacy policy van de Noorderlicht App, of klik op de volgende link: https://voigt.arcticans.app/wp/privacy-policy/